Make your own free website on Tripod.com
Virus

Virus komputer adalah program komputer - tidak lebih dan tidak kurang. Virus komputer tidak timbul secara "ajaib", ia ditulis oleh seseorang dengan maksud tertentu. Virus komputer berupaya merebak dan menjangkiti program lain pada sistem komputer. Untuk mencegah komputer daripada dijangkiti oleh virus, adalah lebih baik jika kita mengetahui bagaimana virus bekerja.

Biasanya virus komputer adalah tersembunyi (hidden). Program aplikasi yang dijangkiti virus adalah salah satu cara utama virus komputer merebak. Setiap kali program dilaksanakan, program virus juga dilaksanakan. Virus kemudiannya melakukan replikasi dan merebak serta menganggu sistem seperti memaparkan mesej, memberhentikan atau melemahkan operasi komputer, memformat cakera keras, merosakkan fail sistem & fail aplikasi dan sebagainya.

Jika Program aplikasi yang terinfeksi dipindahkan kepada komputer lain, komputer tersebut boleh dijangkiti virus.
 

Bagaimana Virus Memasuki Sistem Komputer Anda

Virus boleh memasuki sistem komputer dengan dua cara :

  1. Melalui salinan program atau fail dari cakera
  2. Melalui proses "replikasi" virus itu sendiri.
Komputer yang dilengkapi dengan modem boleh dihubungkan dengan komputer lain. Virus boleh memasuki komputer anda melalui proses muat-turun (downloading). Banyak virus komputer menyerang fail .EXE dan .COM. Ini menyebabkan pembesaran saiz fail dan seterusnya mengubahsuai fail tersebut. Terdapat juga virus yang menyerang fail dokumen, kadang-kadang dipanggil juga virus makro.

Satu cara lagi virus komputer merebak adalah melalui sektor but (boot sector) cakera. Apabila virus menyerang sektor but, ia dapat mengawal komputer setelah komputer di aktifkan.
 

Cara mengatasi masalah virus komputer
 

 Kaedah Pertahanan/Pencegahan.
 

Kaedah Pemulihan.

webmaster  |  what's internet  |  komputer punya cerita  |  isi perut komputer  |

bahagian utama komputer  |  cakera keras  |  perkakasan komputer  |  keselamatan data  |

| meningkatkan keupayaan komputer  |  atasi masalah penjagaan komputer  |  pengacau virus  |

| trouble shooting 1trouble shooting 2  |  internet punya cerita  |  IRQ DMA  |