Make your own free website on Tripod.com
Sambungan ke INTERNET

INTERNET boleh disambung melalui talian suwa(leased line) atau sistem talian telefon " Dial-up"

Untuk sambungan melalui talian telefon, anda perlu telefon ke nod JARING atau nod TMnet terdekat mengikut mana-mana syarikat yang anda langgan.

Bayaran keahlian bagi kedua-dua syarikat yang menyediakan perkhidmatan tersebut (ISP) adalah berbeza.

Untuk menggunakan perkhidmatan INTERNET, anda perlu memerlukan perkakasan utama :-

Ke Menu Utama