Make your own free website on Tripod.com

Mengenalpasti dan Mengkaji Bahagian-bahagian Utama Komputer1. Kaji unit bekalan kuasa dan jawab soalan-soalan berikut. 2. Kaji pemacu cakera liut dan pemacu cakera keras serta kabel-kabel yang disambung padanya. 3. Kaji kad-kad tambahan (expansion slot) yang terpasang pada papan utama (motherboard). 4. Kenalpasti jenis-jenis pelabuhan (port) yang yang terdapat dan huraikan fungsi-fungsinya.

5. Kenalpasti jenis pemproses yang terpasang pada papan utama (motherboard). Nyatakan jenis, pembuat dan kelajuannya (dalam MHz).

6. Berapakah jumlah ingatan utama (RAM) yang terdapat pada komputer tersebut ?

7. Adakah ingatan cache luaran dipasang ? 8. Kenalpasti cip ROM BIOS. 9. Kenalpasti cip RAM CMOS yang digunakan. 10. Kenalpasti kristal-kristal yang terdapat pada papan ibu dan catatkan kelajuannya.

11. Kenalpasti bateri yang terpasang pada papan utama.

12. Kenalpasti bas-bas yang terdapat pada papan utama. 13. Adakah terdapat pelompat (jumper) pada papan ibu ?

webmaster  |  what's internet  |  komputer punya cerita  |  isi perut komputer  |

bahagian utama komputer  |  cakera keras  |  perkakasan komputer  |  keselamatan data  |

| meningkatkan keupayaan komputer  |  atasi masalah penjagaan komputer  |  pengacau virus  |

| trouble shooting 1trouble shooting 2  |  internet punya cerita  |  IRQ DMA  |